Notice & takedown formulier

 • Door dit formulier in te vullen en naar ons te versturen, kunt u een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is.
 • Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur.
 • Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen 48 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.
 • Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren uw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

  Vul de volgende gegevens in:

  Ik ben een: (verplicht)
  Een gebruiker van een door ons gehoste websiteOuder van gebruiker onder de 16 jaar van een door ons gehoste websiteEen rechthebbende van auteursrechtelijk beschermd werk wat gepubliceerd is op een door ons gehoste websiteEen rechthebbende van gepubliceerd merk (bewijs registratienummer) wat gepubliceerd is op een door ons gehoste websiteAnders, namelijk:

  Wat is de eis?
  Weghalen/blokkeren van het materiaalAfgifte NAW gegevens websitehouderReactie geven naar aanleiding van de publicatie op de WebsiteAnders, namelijk:

  Wat is de grond van de klacht:
  Inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melderRacistische, haatzaaiende of discriminerende uitlatingSmaad, laster, belediging of bedreiging richting de melderSchending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)Kinderporno of andere illegale pornografische publicatiePornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekstComputercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)Het publiceren van uw persoonsgegevens zonder uw toestemmingAnders, namelijk:

  Toelichting op de melding

  Indien de melding een inbreuk op een recht betreft
  Verklaart u dat u rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden.
  Is geprobeerd de website zelf te benaderen? Zo ja; welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?

  Is er sprake van een spoedmelding?
  Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade bij u veroorzaakt. Wij beoordelen uw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding:

  Verklaring
  Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en ik, de melder zal alle schade vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.