Ik ontvang wel email maar kan geen email versturen!?

Controleert u de volgende instellingen in uw emailclient:

  • De uitgaande SMTP server is mail.uwdomein.nl, waarbij uwdomein.nl uw eigen domeinnaam is. Bijvoorbeeld: mail.myh2oservers.com.
  • De uitgaande SMTP poort is poort 587 (poort 25 wordt door de meeste Nederlandse internet providers geblokkeerd).
  • SMTP authenticatie dient ingeschakeld te staan met dezelfde gegevens als inkomende email.
  • SSL dient zowel bij inkomende als uitgaande email uitgeschakeld te zijn.