Verwerkersovereenkomst met myH2Oservers sluiten

Voor alle klanten die een webhostingpakket of virtuele server bij ons hebben afgenomen hebben wij de verwerkersovereenkomst klaar gezet in het klantenpaneel. Mocht u het wachtwoord van uw klantenpaneel account niet (meer) hebben dan kunt u deze herstellen via de wachtwoord vergeten functie.

Via het klantenpaneel kunt u aangeven of u persoonsgegevens binnen uw website/webhostingpakket verwerkt en zoja welke gegevens er met welk doel en van welke betrokkenen worden verwerkt. Vervolgens kunt u de overeenkomst online ondertekenen en een kopie downloaden voor uw eigen administratie.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon te identificeren valt.
Denk aan bijvoorbeeld NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, leeftijd, bankgegevens, social media accounts of IP adressen.

Wat houd verwerken in?
Het verwerken van persoonsgegevens omvat iedere handeling met persoonsgegevens.
Voorbeelden hier van zijn het verzamelen, bewaren, opvragen, gebruiken, doorsturen, etc. van persoonsgegevens. Eigenlijk alles wat u met de gegevens kunt doen.

Ik weet niet of ik persoonsgegevens verwerk?
Neem in dat geval contact op met een adviseur. De nieuwe wet die per 25 mei 2018 in gaat treft niet alleen uw website bij myH2Oservers, maar treft uw gehele bedrijf.
Wanneer u een webwinkel heeft, een contactformulier of reserveringssysteem op uw website heeft staan, de mogelijkheid voor een nieuwsbrief biedt of
gegevens over bezoekers bijhoudt dan is de kans groot dat hier persoonsgegevens tussen zitten.

Waarom moet ik een overeenkomst tekenen?
Binnen deze verwerkersovereenkomst maken wij afspraken over hoe er met uw data omgegaan moet worden.
Denk aan wat uw rechten en verplichtingen zijn, wat onze rechten en verplichtingen zijn, wat de afspraken omtrent de verwerking en beveiliging van uw gegevens zijn
en hoe wij om gaan met bijvoorbeeld de meldplicht in geval van datalekken en geheimhouding.

Laat een reactie achter